Eind september/begin oktober 2018 zijn twee studiedagen gepland.

Studiedag Nyenrode Business Universiteit: 24 september 2018.
Studiedag TU Delft: 8 oktober 2018.

Leerlingen die aan een van de Worldschool opdrachten werken, kunnen een van beide studiedagen bezoeken. Na de zomervakantie wordt bekend gemaakt voor welke opdrachten je naar Nyenrode Business Universiteit gaat en voor welke naar de TU Delft. In het algemeen geldt: voor technische opdrachten bezoek je de TU Delft, voor de overige Nyenrode Business Universiteit.

Opdrachtgevers en experts worden uitgenodigd, er is voldoende ruimte in de studiedagen voor ontmoeting met de opdrachtgever of een andere expert.