Onderwijsproject: Action Companies

VMBO (uitwerking voor HAVO is mogelijk).

Deelname: onbeperkt aantal leerlingen, in de regel klassen.

Voertaal: Nederlands

Bij het project hoort een eenmalige cursus van drie dagdelen, rond het boek ‘Verhalend ontwerpen in het voortgezet onderwijs’ van Worldschool directeur Erik Vos e.a.

Leerlingen richten een eigen onderneming op volgens de didactiek van Verhalend Ontwerpen. De didactiek zorgt voor een grote betrokenheid van de leerlingen en voor een gevoel van ownership over het eigen bedrijf. Het project richt zich op vaardighedenonderwijs, gecombineerd met inhoudelijke doelen op het gebied van de algemeen vormende vakken. Er wordt gebruik gemaakt van de didactiek van verhalend ontwerpen. De bedrijven kunnen allerlei (van te voren met de school te bepalen) vormen aannemen. Ontwerpbureau’s, adviesbureau’s. bedijven voor goede-doelen-acties, e.v.a.!