De school verbinden met de wereld

Het Worldschool Network helpt de school om rijke leeromgevingen te scheppen. Leeromgevingen, meestal met opdrachtgevers, die het uiterste van leerlingen vragen. En met tal van maatschappelijke actoren, die meedoen omdat ze de denk- en daadkracht van jongeren serieus nemen.

 

Degelijk onderwijs, hoge kwaliteit

Scholen in het Worldschool Network willen laten zien dat zij midden in de wereld staan. De scholen van nu kunnen laten zien hoe zij daarmee de onderwijskwaliteit versterken; dus niet ‘zo maar, best wel leuke’ projecten, maar programma’s en projecten die diep ingrijpen op het curriculum.

 

Leren onderzoeken en toenemende maatschappelijke betrokkenheid

Alle onderzoeksprogramma’s en projecten van het Worldschool Network stoelen op een krachtige filosofie, en bijhorende didactiek, over het leren onderzoeken in het voortgezet onderwijs. Wie het aanbod schakelt, ontwikkelt schitterende leerlijnen waarin emotie en cognitie, nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties hand in hand het leren onderzoeken bevorderen.

 

Toekomstverkenning

Jongeren via het netwerk al vroeg met maatschappelijke partijen en vervolgopleidingen in aanraking, wat zichtbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van een eigen toekomstperspectief. Binnen de schoolloopbaan bijvoorbeeld als het om de profiel- of sectorkeuze gaat. Later bij het kiezen van een vervolgopleiding.