Bij het bouwen van een doorgaande lijn voor onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid wordt uitgegaan van het concentrisch principe. Leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan liefst jaarlijks een heel proces van onderzoeken door. Het combineren van onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid maakt onderdeel uit van een onderwijsfilosofie. In steekwoorden:

  • Leerlingen werken zoveel als mogelijk voor echte opdrachtgevers;
  • toenemende complexiteit van het onderzoek;
  • toenemende maatschappelijke betrokkenheid bij de grote thema’s van onze tijd;
  • toenemende onderzoeksvaardigheid inbedden in sleutelervaringen bij het doen van maatschappelijk betrokken onderzoek;
  • het onderzoek draagt bij aan de oriëntatie op beroepen en vervolgstudie;
  • opbouw van een curriculum vitae.

Klik hier voor een korte uitleg, ook van wat met ‘sleutelervaringen’ wordt bedoeld.

De onderstaande volgorde van onderzoeksprogramma’s is bedoeld als voorbeeld; de precieze volgorde hangt af van de accenten die men op een school wil aanbrengen. Bovendien kan men eigen programma’s of projecten invoegen, ten koste van die van het Worldschool Network.

 MAVO/VMBO-TL Leerjaar
Cubic Miles 1/2
Action Company 2/3
Art & Identity 2/3
Het adviesbureau 4

 HAVO / VWO Leerjaar
Cubic Miles 1
Action Company 2
Het adviesbureau 3
Art & Identity 4
Global Consultancy, Research & Design + HUGS – Het Uitvinden van de Groene Samenleving 5/6

Invoering

Geen enkele school in het Worldschool Network voert in één keer een concentrisch opgebouwd curriculum in voor het leren onderzoeken. De meeste scholen in het netwerk zijn begonnen met het oudste onderzoeksprogramma ‘Global Consultancy, Research & Design’. Dit onderzoeksprogramma is bedoeld voor de bovenbouw van HAVO/VWO, vooral voor profielwerkstukken.

De pendant voor sectorwerkstukken/profielwerkstukken voor de MAVO/VMBO-TL is te vinden in het project Het Adviesbureau.

Uiteraard kan men ook in de onderbouw beginnen…