Worldschool Junior Academy

Topleerlingen HAVO en VWO

In de Worldschool Junior Academy werken top-leerlingen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs samen met top-leerlingen uit een ontwikkelingsland.

Lees meer…

Global Consultancy, Research & Design 

HAVO/VWO profielwerkstukken

Leerlingen werken aan echte opdrachten van mensen over de hele wereld. Opdrachtgevers werken in en voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika en Europa.

Lees meer

Het Adviesbureau

HAVO/VWO 2, 3 en 4   |   MAVO sectorwerkstukken

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO, en leerlingen die een MAVO sectorwerkstuk maken, werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers, merendeels uit de eigen omgeving.


Lees meer…

Art & Identity

Geschikt voor onder- en bovenbouw in verschillende uitvoeringen; MAVO/HAVO/VWO

Maak jezelf, of iemand anders, kenbaar via kunst. Alle kunstvormen zijn mogelijk: muziek, poëzie, drama, beeldende kunst.

Lees meer…

HUGS! – Het Uitvinden van de Groene Samenleving

HAVO/VWO profielwerkstukken

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (vh. Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is opdrachtgever voor onderzoeksvragen rond Het Uitvinden van de Groene Samenleving

Lees meer…

Cubic Miles

Onderbouw MAVO/HAVO/VWO

Leerlingen  adopteren een kubieke kilometer in de eigen omgeving, onderzoeken en exploreren die op vier verschillende dimensies: ‘the global view’, ‘the artistic view’, ‘the research dimension’ en ‘the cubic dream’ (toekomst van de cubic mile).

Lees meer…

Gearchiveerde projecten

… die wij graag van stal halen. Just ask!

Lees meer…

Action Companies

HAVO/VWO 2 en 3   |   MAVO 2 en 3

Leerlingen richten een eigen bedrijf op dat goede doelen acties organiseert. Andere verhalende ontwerpen zijn mogelijk.

Lees meer…

Opbouwen van leren onderzoeken en maatschappelijke betrokkenheid

Bij het bouwen van een doorgaande lijn voor onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid wordt uitgegaan van het concentrisch principe. Leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan liefst jaarlijks een heel proces van onderzoeken door.

Lees meer…