Topleerlingen HAVO en VWO

In de Worldschool Junior Academy werken top-leerlingen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs samen met topleerlingen uit een ontwikkelingsland.

De leerlingen werken in internationale onderzoeksteams voor overheden of ontwikkelingsorganisaties in Afrika. De onderzoeken zijn bedoeld om ontwikkeling te stimuleren, middels onderzoek. De deelnemende leerlingen bezoeken elkaar wederzijds, en volgen bij de bezoeken een intensief studieprogramma, bedoeld ter ondersteuning van het eigen onderzoek. Leerlingen presenteren de resultaten van hun onderzoek aan de organisatie in het
ontwikkelingsland of -ontwikkelingsgebied. Leerlingen verkrijgen hiermee het Worldschool Junior Academy Certificate, dat mede is ondertekend door vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

Bij het opzetten van de Worldschool Junior Academy wordt dankbaar gebruik gemaakt van de contacten die Worldschool al vele jaren onderhoudt met een groot aantal ontwikkelingsorganisaties.

Om de mogelijkheden te verkennen hebben Worldschool medewerkers en docenten reizen gemaakt naar Burkina Faso, Oeganda en Gambia. Er bleek daar een groot enthousiasme voor het project
te bestaan. Onderzoeksopdrachten liggen voor het opscheppen. Scholen doen graag mee. De eerste Worldschool Preferred Schools dienen zich aan en de eerste Worldschool Educational Guides zijn aangesteld.
Binnenkort kunnen de eerste reizen van leerlingen worden geboekt.
De wederzijdse bezoeken van leerlingen zullen ongetwijfeld indringenden ervaringen opleveren, en aanleiding zijn voor hoogstaand onderzoek. Om het met een onbekende filosoof te zeggen: we hopen dat de bijna onvermijdelijke cultuurshock tot rationele beweeglijkheid leidt. En tot blijvende belangstelling voor mondiale ontwikkeling.Enkele van de nieuwe Worldschool Educational Guides

Kies je eigen vorm van samenwerking

Er zijn drie manieren om met de Worldschool Junior Academy
te werken:

  1.  Een groep scholen werkt samen, vormt een bestuur van rectoren/directeuren en beheert een eigen fonds. Men maakt gebruik van diensten van het Worldschool Network,maar ontwikkelt een eigen beleid, met eigen contacten en uitwisselingen.
    Op dit moment bestaat een dergelijk samenwerkingsverband van het J.P. Thijsse College en het Calandlyceum.
  2. Scholen gaan afzonderlijk met Worldschool in zee, er worden gezamenlijk verkennende reizen ondernomen, contacten gelegd en uitwisselingen ondernomen. Een aantal scholen uit het netwerk heeft hier belangstelling voor.
  3. Als 2, maar nu met een groep van scholen. Een samenwerkingsverband van scholen wordt bijvoorbeeld overwogen door een groep Rotterdamse scholen.