Het Worldschool Network is een netwerk van samenwerkende scholen en maatschappelijke instellingen, wereldwijd, nationaal een lokaal.  Binnen het netwerk worden met de partners projecten en onderzoeksprogramma’s voor leerlingen ontwikkeld. De projecten en programma’s hebben, los uitgevoerd, hoge onderwijswaarde. En zijn ook bedoeld om binnen een school een opbouw te ontwikkelen voor onderzoeksvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen.

Het Worldschool Network wordt gevormd door maatschappelijke partners en scholen.

De maatschappelijke partners zijn:
– universiteiten en hogescholen
– bedrijven en instellingen
– kleinschalig werkende stichtingen met een goed project in een ontwikkelingsland of -gebied
– vertegenwoordigers van beleid, politiek en denktanks
– buitenlandse studenten, m.n. uit ontwikkelingsgebieden, die in Nederland een master opleiding volgen
– medewerkers van het Programma Uitzending Managers (PUM)
– particuliere opdrachtgevers

 

Worldschool Network in cijfers

Het netwerk is opgericht in 2008, na het winnen van een prijsvraag van zes samenwerkende ministeries.

Aantal Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs dat begin 2018 aan het netwerk deelneemt: 26.

Projecten in Europa, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Azië waarvoor leerlingen werken, in 2017/2018: 34
Kleinschalige ontwikkelingsorganisaties waarmee wordt samengewerkt, in 2017/2018: 24

Aantal in Worldschool Network betrokken landen: totaal 39

Universiteiten en hogescholen in 2018: structureel bij projecten betrokken Nederlandse universiteiten:  TU Delft, Universiteit Utrecht.
Samenwerking met Instituut Clingendael (CIEP). Nyenrode Business Universiteit. Incidenteel betrokken bij Worldschool projecten: 4 Nederlandse hogescholen, 2 andere universiteiten

Beleid, politiek, bedrijven: beleidsambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenten (als opdrachtgever voor het City Counsellors Project). Manager van PUM (programma uitzending managers) voor consultatie door leerlingen.

Culturele experts en ambassadeurs: Buitenlandse studenten van het Institute for Housing and Urban Development (IHS) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Tal van deskundigen op persoonlijke titel.

De start van het netwerk

Marja van Bijsterveld, indertijd staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, overhandigt de prijs van de zesde prijsvraag M&ICT aan Worldschool directeur Erik Vos

Het Worldschool Network is ontstaan na en dankzij het winnen van de zesde prijsvraag van het actieprogramma ‘Maatschappelijke Sectoren & ICT’. Maatschappelijke Sectoren & ICT is een in 2011 afgesloten programma van de volgende ministeries: het Ministerie van Ekonomische Zaken, Landbouw en Innovatie; het Ministerie van Buitenlandse Zaken; het Ministerie van Justitie; het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Overige partners, deelnemers en mensen die aan het Worldschool Network een bijdrage leveren of hebben geleverd:

 

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

NCDO

HIVOS

ISS, Institute for Social Studies, Den Haag

IHS, Institute for Urban Housing and Development; Erasmus Universiteit, Rotterdam

Durven, Delen, Doen

Provincie Groningen

PUM, Netherlands Senior Experts

Rijksuniversiteit Groningen

Wageningen University

TU Delft

Jan Terlouw

Anton Buijs, Chief Communications Officer, GasTerra BV

Europarlement; div. europarlementariërs

European Values Study Center, Universiteit van Tilburg

Instituut Clingendael, CIEP, Clingendael International Energy Programme

Het ministerie van Infrastuctuur en Milieu

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De argumentenfabriek

Haagse Hogeschool / Climate and Environment

TU Delft, Energy Club

Fontys Hogeschool, European Values Atlas

Universiteit van Twente, faculteit Management en Bestuur/ European Studies

KIT, Amsterdam