HAVO/VWO 2, 3 en 4   |   MAVO sectorwerkstukken

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO, en leerlingen die een MAVO sectorwerkstuk maken, werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers, merendeels uit de eigen omgeving. Opdrachtgevers kunnen zijn: gemeente, bedrijven, particulieren en vervolgopleidingen. De opdrachten betreffen belangrijke kwesties bij thema’s als veiligheid, werkgelegenheid, economie, duurzaamheid, stedelijke inrichting en ‘de sociale stad’.

We willen leerlingen leren om iets grondig uit te zoeken, te onderzoeken en/of te ontwerpen – en alles wat daarbij hoort. Zoals:  communiceren met een opdrachtgever, presenteren, publieksgericht verslag doen, debatteren, en dergelijke.

We willen ook dat leerlingen zien dat er buiten hun directe leefwereld belangstelling voor hen is,  en dat zij daar iets kunnen betekenen. Ook al in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Daar hoort bij: Het ontwikkelen van een beroeps- en vervolgstudieperspectief, een duidelijke profielkeuze, een groeiend c.v. En meer algemeen: een groeiende betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, ‘local issues’ en ‘global issues’.

Een van de betrokken schooldirecteuren verwoordt de doelen van het Adviesbureau als volgt.

Om te leren en jezelf te ontwikkelen heb je een uitdagende leeromgeving nodig. In Het Adviesbureau slaan we een brug naar de echte wereld. Zo vergroten leerlingen hun blikveld, en krijgen ze een onvergetelijke ervaring mee.”

Geoffrey van Melick, directeur van het Wolfert College

Rotterdam, Den Haag, landelijk

Het Adviesbureau wordt uitgerold voor scholen in Rotterdam en in Den Haag. Ook wordt gewerkt aan landelijk uit te voeren opdrachten, voor alle scholen in het Worldschool Network. Het is beslist mogelijk met Het Adviesbureau te starten, ook zonder landelijke opdrachten, voor scholen buiten Rotterdam en Den Haag. Wel heeft Het Adviesbureau dan een zekere ‘incubatietijd’ nodig. Het blijkt in de praktijk niet moeilijk om in de eigen omgeving opdrachtgevers te vinden. We zouden iedere docent de ervaring willen bieden dat er ongelooflijk veel mensen van buiten de school zijn die met leerlingen willen communiceren, benieuwd zijn naar hun ideeën en met die ideeën ook iets willen doen.

Ondersteuning is mogelijk in de vorm van voorlichting over de diverse vormen van Het Adviesbureau. En er zijn twee licht verschillende ontwerpsessie met docenten op te zetten, met de titels: ‘Leren onderzoeken in de onderbouw’ en ‘Educatieve makelaardij in het onderwijs’. De eerstgenoemde cursus betreft ook accenten in het leren onderzoeken in de onderbouw. In de tweede gaat het eerst en vooral over ervaringen met het binnenhalen van opdrachten, formats, eigendomskwesties en eigen lijstjes mogelijke opdrachtgevers. Zie svp de cursuspagina.

Het adviesbureau heeft een eigen website: www.hetadviesbureau.nl