HAVO/VWO profielwerkstukken

Leerlingen werken aan echte opdrachten van mensen over de hele wereld. Opdrachtgevers werken in en voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika en Europa.

Onderdeel is het GENE onderzoeksprogramma Global Educational Network for Entrepreneurs). In GENE gaat het om opdrachten over het bevorderen van ondernemerschap, met onderwerpen als: het ontwikkelen van businessplannen voor ontwikkelingsgroepen, marktonderzoek, inclusive finance, e.d.  (Profiel Ekonomie en Maatschappij)

Het CRD onderzoeksprogramma betreft opdrachten voor alle profielen.

Partners (2017/2018)

  • Nyenrode Business Universiteit
  • TU Delft
  • Universiteit Utrecht
  • Experts van het Programma Uitzending Managers (PUM)
  • Master studenten uit ontwikkelingslanden van IHS, Erasmus Universiteit
  • Rond de 30 Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs; plus minus 425 leerlingen
  • Worldschool team Bureau Educatief Ontwerpen
  • Jaarlijks wordt voor de organisatie van het Worldschool Event, het afsluitende leerlingcongres voor presentatie van de resultaten van het onderzoek, samengewerkt met een van de scholen uit het netwerk.

Wat maak je als leerling mee?

1. Je krijgt voorlichting op school en oriënteert je op de beschikbare opdrachten en vraagstukken.
Iemand van Worldschool of (meestal) van je eigen school geeft voorlichting over de verschillende onderzoeksprogramma’s. Je maakt een account aan op www.
worldschool.nl en zoekt naar een opdracht waar je warm voor loopt.

2. Je kiest een opdracht
Je kiest een van de opdrachten (al of niet samen met een of meer andere leerlingen). Je neemt contact op met de opdrachtgever, stelt je voor en stelt informatieve vragen.

3. Je formuleert een onderzoeksvraag
Je oriënteert je op de mogelijkheden die de opdracht biedt. En je formuleert een onderzoeksvraag. Daarna werk je aan het plan van aanpak. Over het plan van aanpak communiceer je met de opdrachtgever: de opdrachtgever weet dan wat hij of zij van je kan verwachten.

4. Je bezoekt de startdag bij Nijenrode Business University
Je ontmoet daar je opdrachtgever en/of experts, onder meer van het Programma Uitzending Managers. Plus: er is een college en speeddating.

5. Je gebruikt de ‘dating service’
Je gebruikt de online ‘dating service’ om in contact te kunnen komen met buitenlandse studenten uit het land waarvoor je werkt of met andere deskundigen, zoals managers van PUM (Programma Uitzending Managers). Het contact kan per e-mail lopen.
Buitenlandse studenten vinden het vaak leuk om de school te bezoeken, wat steevast tot een mooie ontmoeting leidt.

6. Je bezoekt de studiedag bij een universiteit
Welke universiteit hangt van je opdracht af: de TU Delft, Universiteit Utrecht en mogelijk de TU Twente. Je wordt door studenten geholpen met je onderzoeksvraag en het plan van aanpak.

7. Overleg met de opdrachtgever
Je onderhoudt contact met je opdrachtgever, in elk geval om het op te leveren eindproduct te bespreken.

8. Publieke presentatie
Je presenteert het resultaat van je werk het jaarlijkse Worldschool Event. Het Worldschool Event is een leerlingcongres waar leerlingen hun werk in
het Engels aan opdrachtgevers en tal van (buitenlandse) deskundigen presenteren.

9. Je ontvangt het Worldschool Certificate
Door dit werk bouw je je c.v. op. en het Worldschool Certificate is het tastbare, en later belangrijke, bewijs van het goede werk dat je hebt gedaan.