HAVO/VWO 1, 2. MAVO 1, 2, evt. 3

Het Cubic Miles project is bij uitstek geschikt voor internationale uitwisseling en samenwerking van de school met andere scholen in Europa of daarbuiten. Leerlingen van samenwerkende scholen adopteren een kubieke kilometer in de eigen omgeving, onderzoeken en exploreren die op vier verschillende dimensies: ‘the global view’, ‘the artistic view’, ‘the research dimension’ en ‘the cubic dream’ (toekomst van de cubic mile). Leerlingen richten (web)tentoonstellingen in.

‘Cubic Miles’ wordt ook vaak uitgevoerd zonder  internationale uitwisseling, met een kubieke kilometer in de eigen omgeving.

Presentaties worden in de regel ‘buiten de deur’ gehouden. In de raadzaal van het gemeentehuis, in een bibliotheek, een plaatselijk centrum – met de daarbij horende externe bezoekers: raadsleden/wethouder, bibliotheekmedewerkers, buurtcomité en dergelijke. Deze mensen kunnen ook als opdrachtgever dienen: zij sturen dan een brief met de vraag een bepaald gebied in studie te nemen, bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren aan toekomstige plannen met het gebied.

Bij gebruik in internationale uitwisseling wordt het project naar bevind van zaken ingericht. Komt een school op bezoek, dan kunnen internationale onderzoeksteams in het gebied worden ingezet, eerst in het ene dan in het andere land. Is er slechts één bezoek, dan kunnen de scholen eerst een eigen cubic mile ontwikkelen en die dan tijdens de uitwisseling aan elkaar presenteren. Over het onderzoek kunnen leerlingen van te voren of tijdens de uitvoering van het onderzoek desgewenst met elkaar communiceren (of dat aan de docenten overlaten).

Het project kan op de eigen school tijdens een cursus van een middag worden ontworpen. Van te voren wordt nagegaan welk gebied als ‘cubic mile’ wordt aangemerkt en welke (vak)docenten bij het project worden betrokken. De school ontvangt tijdens deze ontwerpcursus een uitgebreide handleiding en voegt daar eigen ideeën aan toe.