HAVO/VWO 2 t/m 5   |   MAVO 2 t/m 4

Maak jezelf, of iemand anders, kenbaar via kunst. Alle kunstvormen zijn mogelijk: muziek, poëzie, drama, beeldende kunst. Producties worden in de digitale Worldschool Gallery geplaatst en kunnen ook op de jaarlijkse Worldschool leerlingconferentie een plaats krijgen.

‘Art & Identity’ is ook zeer geschikt voor internationale uitwisseling.

In de eerste opzet is Art & Identity opgezet als een ‘netwerk van gelijken’, een netwerk van docenten in de beeldende vakken. In de huidige opzet neemt een groep, of klas, leerlingen de opdracht van een docent aan een Art & Identity project te starten. Steeds wanneer een dergelijk project gestart is, ontvangen de docenten beeldende vorming, van scholen in het Worldschool Network, daarvan bericht. Ook wordt bij het publiceren van de resultaten van de leerlingen een apart onderdeel over de opzet van de lessen opgenomen.

Ondersteuning

Scholen/docenten die met het project willen starten, kunnen een schoolbezoek bij het Worldschool team aanvragen. Er volgt dan een gezamenlijke ontwerpsessie rond de didactiek van de ‘living biographies’. Dat wil zeggen, de didactiek die ertoe leidt dat leerlingen ten dienst van hun beeldende expressie een onderzoek opzetten bij de vraag: wat wil je weten of begrijpen om iemand echt te leren kennen, en welke beelden horen daarbij?

Het maken van een ‘living biography’ is ontleend aan de didactiek van het Verhalend Ontwerpen, een aanpak waarmee binnen het Worldschool team veel ervaring is opgedaan. ‘Sleutelvragen’ spelen in deze didactiek een belangrijke rol en ze worden bij het opzetten van het onderzoek zowel door de docent als door de leerlingen niet alleen veelvuldig gesteld, maar ook zorgvuldig ontworpen.

Worldschool Art Gallery

De resultaten van het werk van de leerlingen worden gepubliceerd in de Worldschool Art gallery. Klik hier om de Worldschool Art Gallery te bezoeken.