HAVO/VWO 2 en 3   |   MAVO 2 en 3

Leerlingen richten een eigen bedrijf op dat goede doelen acties organiseert. Leerlingen ontwerpen de actie voor het goede doel, maar volgens de basisregel van hun onderneming mag de actie pas starten als zeker is dat mede-leerlingen en ouders volledig begrijpen voor wie de actie bedoeld is en onder welke omstandigheden de hulp wordt geboden.

De opdrachtgever kan een particulier initiatief uit de eigen gemeente zijn: een of meer stichtingen die een goed project in een ontwikkelingsland uitvoeren. De opdrachtgever komt naar school als de leerlingen ‘in’ zijn, nadat het nieuwe bedrijf is op- en ingericht. Ook wordt de Action Company wel zonder opdrachtgever uitgevoerd en maken de leerlingen een overwogen keuze voor welke organisatie zij willen werken (zie foto hiernaast, de stemmen voor Warchild, Oxfan Novib, Rode Kruis e.d. worden geteld, nadat de leerlingen deze organisaties met hulp van zelf bedachte criteria hebben doorgelicht).

 

Action Companies voor een goed doel

In de ‘Goede doel Action Company’  hebben de leerlingen als missie om ‘niet zo maar’ een actie voor een goed doel te organiseren. Ze verzamelen informatie, maken een bewuste keuze voor een bepaalde actie, nemen contact op met sleutelfiguren, doen aan voorlichting voor andere leerlingen van de school. Veel scholen organiseren jaarlijks een ‘goede doelen’ actie. In het slechtste geval (waarvan niet bekend is hoe vaak het voorkomt) kiest de school een goed doel, de leerlingen krijgen daar enige informatie over en rennen zich vervolgens met veel plezier een rotje. Op z’n best ontstaat bij hen een vaag besef van ‘goed willen doen voor zielige mensen in arme landen’. Goed onderbouwde kennis van zaken en diepgaande betrokkenheid bij armoede en armoedebestrijding bereik je op deze manier echter niet.
De ‘Action Company’ is ontwikkeld om zo’n (jaarlijkse) goede doelen actie een krachtige educatieve impuls te geven. Bijkomend voordeel is dat leerlingen zelf de voorlichting geven en de actie organiseren.

Een eigen bedrijf oprichten

Bijvoorbeeld:

NON STOP

Ons bedrijf heet Non Stop.
Wij willen de mensen helpen in Burundi
tegen de ziekte Aids.

Niet zomaar een actie en niet zomaar een bedrijf. Het bedrijf zoekt medewerkers met hart voor de zaak en een doel waar je warm voor kunt lopen. Contact met mensen ter plaatse is van groot belang. Of anders met mensen die er geweest zijn. Het bedrijf kan, als de school dat wil, blijven bestaan. Dan worden elk jaar andere leerlingen nieuwe medewerkers. De actie hoeft geen geldinzameling te zijn. Misschien zijn er zelf betere manieren om hulp te bieden…

Overigens zijn ook andere Action Companies mogelijk. De opzet past bij bedrijven of acties met een ideële doelstelling. Bijvoorbeeld: De Action Company om het democratisch gehalte van de school te onderzoeken en zonodig te verbeteren. De Action Company voor een duurzame schoolkantine. De Action Company voor het onderzoeken van en adviseren over de energiehuishouding van de school. Etc!

 

Ondersteuning

Worldschool levert scenario’s voor de gewenste uitvoering van de Action Company, bedoeld om naar eigen hand, klas en school te zetten tijdens een ontwerpsessie. De didactiek achter de scenario’s is die van het Verhalend Ontwerpen. Desgewenst kan deze intrigerende, activerende didactiek tijdens een meer uitgebreide ontwerpcursus aan bod komen. Medewerkers van het Worldschool team schreven verschillende boeken over deze aanpak en het Bureau Educatief Ontwerpen, dat het Worldschool Network organiseert, onderhoudt ook het expertisecentrum voor Verhalend Ontwerpen.

Zie desgewenst:
Verhalend ontwerpen op de website van Bureau Educatief Ontwerpen
Website Verhalend Ontwerpen
Het cursusaanbod binnen het Worldschool Network