'About us': het Worldschool Network voor docenten
Wat is het World-school Network?
Overzicht in cijfers
Voor leerlingen
Voor docenten
Voor scholen
 
Wie vormen het Worldschool Network?
Meet the team
Scholen
Opdrachtgevers/landen
Andere partners
 
 
 
 
Deelnemen
Informatie en lid worden van het netwerk
  


 

Docenten als ‘masters’
Docenten worden binnen het Worldschool Network gezien als professionals met een hoge werkdruk. Het Worldschool Network wil taakverlichtend werken voor docenten. Het netwerk is gericht op het uit handen nemen van overtollig werk: het levert contacten en tal van voorzieningen ter ondersteuning van de kerntaken van docenten.

Inpassing in het curriculum
Al het onderwijs dat het netwerk helpt realiseren betreft belangrijke, bestaande onderwijsdoelen. Het netwerk wil een bijdrage leveren aan het versterken van het onderwijsniveau in een bepaald schooltype.