'About us': het Worldschool Network, overzicht/cijfers
Wat is het World-school Network?
Overzicht in cijfers
Voor leerlingen
Voor docenten
Voor scholen
 
Wie vormen het Worldschool Network?
Meet the team
Scholen
Opdrachtgevers/landen
Andere partners
 
 
 
 
Deelnemen
Informatie en lid worden van het netwerk
  


 

Aantal onderwijsprojecten in 2014: 7
Aantal Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs in 2014: 34

Aantal leerlingen dat aan Worldschool projecten heeft deelgenomen sinds de oprichting van Worldschool in 2008: 2649 leerlingen + circa 2600 deelnemers aan landelijke YES! conferenties.
Totaal urenbesteding leerlingen: minimaal 185.430 uur.
Uitgegaan wordt van een gemiddelde tijdbesteding van 70 uur per leerling. Profielwerkstukken zijn daarin begroot op 80 uur, hoewel veel leerlingen aangeven er meer tijd aan te besteden. Leerlingen besteden soms minder uren bij projecten die binnen een klas worden uitgevoerd.

Projecten in Europa, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Aziƫ waarvoor leerlingen werken, in 2014: 56
Kleinschalige ontwikkelingsorganisaties waarmee wordt samengewerkt, in 2014: 40

Aantal in Worldschool Network betrokken landen: totaal 39

Universiteiten en hogescholen: structureel bij projecten betrokken Nederlandse universiteiten: Wageningen University, TU Delft, Universiteit van Tilburg. Samenwerking met Instituut Clingendael (CIEP). Incidenteel betrokken bij Worldschool projecten: 4 Nederlandse hogescholen, 2 andere universiteiten

Beleid, politiek, bedrijven: beleidsambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenten (als opdrachtgever voor het City Counsellors Project). Manager van PUM (programma uitzending managers) voor consultatie door leerlingen.

Culturele experts en ambassadeurs: Buitenlandse studenten van het Institute for Social Studies in Den Haag, van het Institute for Housing and Urban Development van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en van het KIT in Amsterdam.

Tal van deskundigen op persoonlijke titel.