Onderzoeksprogramma’s en onderwijsprojecten

Onderzoeksprogramma’s en onderwijsprojecten 2017-06-21T21:55:03+00:00

Voorbeelden van het opbouwen van leren onderzoeken en maatschappelijke betrokkenheid

'Concentrische opbouw':

leerlingen maken gedurende een schoolloopbaan (liefst) jaarlijks een heel proces van leren onderzoeken mee – en worden daar steeds beter in

Bekijk de voorbeelden!

Meest populaire onderzoeksprogramma’s

CRD – Global Consultancy, Research & Design

HAVO/VWO profielwerkstukken

Leerlingen werken aan echte opdrachten van mensen over de hele wereld. Opdrachtgevers werken in en voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika en Europa.

Onderdeel is het GENE onderzoeksprogramma Global Educational Network for Entrepreneurs). In GENE gaat het om opdrachten over het bevorderen van ondernemerschap, met onderwerpen als: het ontwikkelen van businessplannen voor ontwikkelingsgroepen, marktonderzoek, inclusive finance, e.d.  (Profiel Ekonomie enMaatschappij)

Het CRD onderzoeksprogramma betreft opdrachten voor alle profielen.

Lees meer…

HUGS – Het Uitvinden van de Groene Samenleving

HAVO/VWO profielwerkstukken

Leerlingen werken aan uitdagingen m.b.t. het vergroenen van de samenleving. Opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Opdrachten worden op het ministerie gepresenteerd. Samenwerking met Institituut Clingendael (CIEP – Clingendael International Energy Programme).

Lees meer…

Overige

Cubic Miles

HAVO/VWO 1 t/m 3   |   MAVO 2 en 3

Leerlingen adopteren een kubieke kilometer in de eigen omgeving, onderzoeken en exploreren die op vier verschillende dimensies: ‘the global view’, ‘the artistic view’, ‘the research dimension’ en ‘the cubic dream’ (toekomst van de cubic mile). Leerlingen richten (web)tentoonstellingen in.

‘Cubic Miles’ is ook zeer geschikt voor internationale uitwisseling.

Lees meer…

Action Companies

HAVO/VWO 2 en 3   |   MAVO 2 en 3

Leerlingen richten een eigen bedrijf op dat goede doelen acties organiseert. Leerlingen ontwerpen de actie voor het goede doel, maar volgens de basisregel van hun onderneming mag de actie pas starten als zeker is dat mede-leerlingen en ouders volledig begrijpen voor wie de actie bedoeld is en onder welke omstandigheden de hulp wordt geboden. De school adopteert een particulier initiatief uit de eigen omgeving.

Lees meer…

Het Adviesbureau

HAVO/VWO 2, 3 en 4   |   MAVO sectorwerkstukken

Leerlingen werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen zijn: gemeente, bedrijven, particulieren en vervolgopleidingen. De opdrachten betreffen belangrijke kwesties spelen, bij thema’s als veiligheid, werkgelegenheid, economie, duurzaamheid, stedelijke inrichting en ‘de sociale stad’.

Lees meer

Art & Identity

HAVO/VWO 2 t/m 5   |   MAVO 2 t/m 4

Maak jezelf, of iemand anders, kenbaar via kunst. Alle kunstvormen zijn mogelijk: muziek, poëzie, drama, beeldende kunst. Producties worden in de digitale Worldschool Gallery geplaatst en kunnen ook op de jaarlijkse Worldschool leerlingconferentie een plaats krijgen.

‘Art & Identity’ is ook zeer geschikt voor internationale uitwisseling.

Lees meer…

In ontwikkeling

Worldschool Junior Academy

Topleerlingen HAVO en VWO

In de Worldschool Junior Academy werken top-leerlingen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs samen met topleerlingen uit een ontwikkelingsland. De leerlingen werken in internationale onderzoeksteams voor overheden in ontwikkelingslanden. De onderzoeken zijn bedoeld om ontwikkeling te stimuleren, middels onderzoek. De deelnemende leerlingen bezoeken elkaar wederzijds, en volgen bij de bezoeken een intensief studieprogramma, bedoeld ter ondersteuning van het eigen onderzoek.
Leerlingen presenteren de resultaten van hun onderzoek aan de gouvernementele organisatie in het ontwikkelingsland of -ontwikkelingsgebied. Leerlingen verkrijgen hiermee het Worldschool Junior Academy Certificate, dat mede is ondertekend door vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

Lees meer…

Gearchiveerde projecten 

Gearchiveerde projecten die wij graag van stal halen… Just ask!

De twee belangrijkste gearchiveerde onderzoeksprogramma’s zijn:

YES! – Young European Specialists, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
City Counsellors Projecten, waarin leerlingen werken in opdracht van de burgemeester of een wethouder van de eigen gemeente.

Lees meer….

Voorbeelden van het opbouwen van leren onderzoeken en maatschappelijke betrokkenheid

'Concentrische opbouw':

leerlingen maken gedurende een schoolloopbaan (liefst) jaarlijks een heel proces van leren onderzoeken mee – en worden daar steeds beter in

Bekijk de voorbeelden!